Přejít na obsah

Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

 

Místo konání:            Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek - Smetanova čp. 510   Termín konání:        pondělí 10. prosince 2012 od 15:00 hodin  

Program:

  1.     Majetkoprávní úkony   2.     Finanční záležitosti - Rozpočtové provizorium na rok 2013   3.     Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad)   Změna obecně závazné vyhlášky města č. 3/2003 o pořádku a čistotě ve městě   4.     Různé     Petr Hájek starosta města
news list