Přejít na obsah

PÁTÝ ROČNÍK PROJEKTOVÉHO DNE „U NÁS V EVROPĚ“ NA ZŠ TŘEBOVSKÁ

Již pátý ročník projektového dne nazvaného „U NÁS V EVROPĚ" se ve středu 14. listopadu konal na Základní škole Třebovská v Hylvátech. Projektový den probíhal napříč ročníky, kdy každé jednotlivé třídy si připravily ukázky a prezentace věnované jednotlivým evropským státům. Letošní ročník byl zaměřen na evropské státy s důrazem na turistické zajímavosti a svátky, které se v daných státech dodržují. Devět tříd si připravilo ukázky z 9 států včetně České republiky. Netradiční projekt má u dětí úspěch a každoročně se do jeho příprav se zájmem zapojují.  
news list