Přejít na obsah

MĚSTO UDĚLOVALO CENY A ČESTNÉ OBČANSTVÍ

V úterý 13. listopadu bylo v Roškotově divadle v rámci slavnostního večera města Ústí nad Orlicí uděleno čestné občanství, dále pak ceny města a starosty a ocenění za počin roku. Udílení cen bylo doprovázeno vystoupením orchestru Black Band z Ústí nad Orlicí, taneční skupinou Caramelka Praha a celý pořad provázel mluveným slovem Miroslav Němec. Hostem večera byl farář Zbigniew Czendlik.   Cenou starosty města Ústí nad Orlicí byla za obětavou činnost v Mateřském centru Medvídek za dobu uplynulých 10 let oceněna paní Hana Šilarová.   Firma Velebný & Fam s.r.o. obdržela cenu Počin roku za vyhotovení vlajky na státní pohřeb exprezidenta ČR Václava Havla. Kolektiv této firmy byl jediný v České republice schopen zhotovit vlajku v požadovaném termínu, velikosti a kvalitě.   Cenu města za dlouhodobý přínos městu v oblasti ochotnického divadla a u příležitosti 70. narozenin obdržel pan Jan Štěpánský, dlouholetý předseda divadelního souboru Vicena.   Manželé Helena a Jiří Hartmanovi získali Cenu města za dlouholetou obětavou práci v Klubu přátel umění v Ústí nad Orlicí a za osobní přínos kulturnímu životu města, zejména v oblasti výtvarného umění.   Letošní olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý byl za vynikající sportovní úspěchy a sportovní reprezentaci města a České republiky na nejvýznamnějších sportovních soutěžích oceněn Čestným občanstvím města Ústí nad Orlicí.   
news list