Přejít na obsah

PO TŘINÁCTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 12. listopadu se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí uskutečnilo 13. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Tradičně byla na programu jednání problematika majetkoprávní, finanční a stavební a nechyběly ani sociální věci a školství.   Na podnět veřejnosti byla diskutována také otázka dopravy v ulici Č.S. armády, kde je snížena rychlost na 30 km za hodinu. Nově bude toto omezení platit pouze pro nákladní dopravu a osobní vozidla budou moci jezdit povolenou padesátkou.   Další část debaty se týkala zamýšlené smlouvy mezi městem a ČVUT - katedrou architektury o možném architektonickém zpracování využití areálu Perly 01 v centru města. O této smlouvě bude jednat rada města a výsledek jednání naleznete v jejím usnesení.   Zasedání zastupitelstva skončilo po necelých dvou hodinách a předběžný termín 14. zasedání je stanoven na 10. prosince. Usnesení 13. ZM naleznete v nejbližších dnech na našem webu.
news list