Přejít na obsah

NEMOCNICE POŘÍDILA NOVOU LAPAROSKOPICKOU VĚŽ

V úterý 6. listopadu byla v Orlickoústecké nemocnici slavnostně předána nová laparoskopická věž. Slavnostního předání se účastnila řada hostů z řad vedení kraje, města, obcí a organizací, které přispěly na nákup moderního lékařského přístroje.   „Technika laparoskopického operování představuje v posledním dvacetiletí významnou a zásadní změnu přechodu klasických invazivních operačních metod k metodám miniinvazivním. Zásadní myšlenkou, která vede k rozvoji tohoto způsobu operování, je zmenšení operačního traumatu pro pacienta. Laparoskopie výrazně zkracuje dobu pobytu v nemocnici, umožňuje větší pooperační pohodu a rychlejší rekonvalescenci. Ročně provedeme jen na gynekologicko-porodnickém oddělení téměř 600 laparoskopických operací. Také v chirurgii se v naší nemocnici rutinně provádí řada operací touto technikou, například operace žlučníku, kýl ale nově i operace nádorů střev.", řekl ředitel nemocnice Jiří Řezníček.   S ohledem na nedostatek financí na nákup nové věže vznikl před rokem projekt na pořízení nové laparoskopické věže se snahou oslovit obecní a městské samosprávy, významné firmy a veřejnost v regionu. Projekt byl úspěšný a podařilo se vybrat téměř 1,8 milionu korun.   Celkem bylo vybráno:                          1 789 535 Kč Z toho: samospráva – města, obce:         573 500 Kč firmy, společnosti:                               1 024 150 Kč                     fyzické osoby:                           161 885 Kč             nadace:                                      30 000 Kč   Proběhlo řádné výběrového řízení, kterého se účastnili v pozici hodnotících jednak primáři oddělení, která budou s přístrojem pracovat a také zástupce samosprávy a hlavní sponzor. Nová věž tak umožní rozvoj moderních operačních postupů, které přinášejí pacientům menší zátěž při operaci a větší bezpečnost. V současné době také vzniká nadačního fondu Orlickoústecké nemocnice, a.s., který by měl pomoci financovat podobné projekty v dalších letech.   Orlickoústecká nemocnice poskytuje zdravotní péči spádovému území 140 000 obyvatel. Je konsolidovanou akutní nemocnicí s komplexním vyšetřovacím zázemím, spolupracuje s akutními  nemocnicemi  v Pardubickém kraji,  klinickými  pracovišti a také nemocnicemi následné péče.
news list