Přejít na obsah

JEDNALI O PREVENCI KRIMINALITY

V úterý 16. října se na ústecké radnici uskutečnilo jednání u kulatého stolu zaměřené na problematikou města v oblasti prevence kriminality a práce s romskou komunitou. Jednání se účastnili zástupci Sdružení pro probaci a mediaci v justici s názvem "Mentor", Ministerstva vnitra, našeho města a odboru sociálních služeb.   Zástupci města, Ministerstva vnitra a Sdružení pro probaci a mediaci v justici se sešli nad společným zhodnocením projektu "Mentor", který probíhá na území města a jeho správního obvodu. Pracovník sdružení - mentor je jakýsi mezičlánek mezi úředníky a romskou komunitou, pomáhajicí řešit potřebné záležitosti. Na společném setkání se probíraly případy dobré praxe a diskuze se také zaměřila na prevence kriminality, kterou se město začalo intenzivně zabývat.
news list