Přejít na obsah

19. ŘÍJNA 2012 - UZAVŘENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Z technických důvodů bude v pátek 19. října 2012 uzavřen celý Městský úřad Ústí nad Orlicí. Mimo provoz budou jak počítačové informační systémy, tak pevné telefonní spojení (465 514 xxx) a FAX (465 525 563) na všech budovách MěÚ (Sychrova č.p.16, Mírové náměstí č.p. 7 a Dělnická č.p.1405).   V pátek 19. a sobotu 20. října 2012 budou poskytovány služby v omezeném rozsahu v Informačním centru v budově radnice.   Děkujeme za pochopení.   V případě potřeby můžete využít následující mobilní kontakty na jednotlivé odbory a oddělení:  
útvar interního auditu 777 736 340
útvar krizového řízení 725 096 609
kancelář tajemníka 777 736 317
- oddělení informatiky 777 736 323
- sekretariát starosty 725 092 528
finanční odbor 777 736 335
majetkoprávní odbor 777 736 336
odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace 777 736 339
- oddělení cestovního ruchu a propagace 736 750 030
odbor rozvoje města 777 736 334
odbor životního prostředí 777 736 539
odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend 777 736 324
- oddělení správní 732 236 983
stavební úřad 777 736 338
odbor právní a obecního živnostenského úřadu                                              (DiS. Alena Borovcová) 777 736 326 777 736 568
odbor sociálních služeb 777 736 328
- oddělení sociálně-právní ochrany dětí 774 736 567
news list