Přejít na obsah

SETKÁNÍ S OSMDESÁTNÍKY

Ve čtvrtek 11. října se již tradičně uskutečnilo slavnostní přijetí občanů, kteří v letošním roce dovrší 80 let věku, v obřadní síni radnice. Pozvaných bylo celkem 92 jubilantů z nichž se jich setkání účastnilo kolem 5 desítek. S kulturním programem vystoupily děti z MŠ Heranova a Základní umělecké školy. Po slavnostním projevu starosty města Petra Hájka, se jubilanti podepsali do kroniky, dostali publikaci o městě a pokračovali na občerstvení a neformální besedu s vedením města.  
news list