Přejít na obsah

BURZA FILANTROPIE POMÁHÁ S REALIZACÍ PROJEKTŮ

V úterý 2. října se ve Sporthotelu Tichá Orlice uskutečnila burza filantropie (humanisticky motivované dobročinnosti), na které měli investoři z řad podnikatelů a zástupců veřejné správy možnost ohodnotit představené projekty a přispět na jejich realizaci finančním darem. Na programu burzy, která si vzala za příklad televizní pořad „Den D", bylo prezentováno celkem pět projektů nejen ze sociální oblasti jako například projekt Oblastní charity, o.s. Kontakt, CEMA, Péče o duševní zdraví a Záchranné stanice Pasíčka.   Více informací a seznam podporovaných projektů naleznete na internetových stránkách KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA - http://www.konep.cz/.   Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk - láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. Zdroj: wikipedia.cz   
news list