Přejít na obsah

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V DOMOVĚ DŮCHODCŮ

Již po šesté připravil ve středu 26. září, pro své obyvatele, Domov důchodců v Ústí nad Orlicí sportovní odpoledne. Tato akce se koná v rámci aktivizačních programů pro klienty. Účastnili se také klienti na invalidních vozících za doprovodu zaměstnanců domova. Připraveno bylo několik soutěžních disciplín - kuželky, házení míčku na cíl, poznávání předmětů, skládání obrázků a další zaměřené na motoriku a k procvičení mysli. Po celé odpoledne bylo připraveno pro všechny občerstvení a na závěr se opékaly buřty.
news list