Přejít na obsah

ČLENOVÉ SVAZU POSTIŽENÝCH SE SEŠLI V KLOPOTECH

V pátek 21. září se v hostinci v Klopotech sešli členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR (SPCCH) na členské schůzi.   Na schůzi, která se koná dvakrát do roka se sešlo přes 90 členů, kteří byli seznámeni například s hospodařením organizace, rozpočtem na rok příští, zprávou kulturní a sportovní komise a dalšími informacemi. Přítomné přišel pozdravit také starosta města Petr Hájek.   Ústecká organizace sdružuje všechny postižené osoby, pro nás jako pro základní organizaci je cílem starat se o blaho svých členů, organizuje různé zájezdy, do divadel, rekondiční pobyty, které pořádá okresní výbor svazu postižených civilizačními chorobami a spolupracujeme s místní skupinou Svazu tělesně postižených v Lanškrouně. Místní organizace má v současné době 216 členů z Ústí nad Orlicí a blízkého okolí.
news list