Přejít na obsah

PROGRAM na 12. zasedání Zastupitelstva města

Program [12/ZM/10.9.2012]
Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí
 
PROGRAM
na 12. zasedání Zastupitelstva města města Ústí nad Orlicí,
které se bude konat dne 10.9.2012
od 15:00 hodin v Modrém salónku Kulturního domu

Program
č. Bod jednání / Předkladatel, Přizváni ID Čas
1. Pozvánka
Předkládá: Petr Hájek
  15:00
2. Zahájení a schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:01
3. Připomínky k zápisu z 11. zasedání Zastupitelstva města
Předkládá: Starosta
  15:11
4. Majetkoprávní úkony
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
  15:21
5. MPO/1 - Kupní smlouva - Ryšavá
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
340 15:51
6. MPO/2 - Kupní smlouva - Hledíková
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
341 15:56
7. MPO/3 - Žádost o bezúplatný převod
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
342 16:01
8. MPO/4 - Prodej p.p.č. 502/7 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
343 16:06
9. MPO/5 - Prodej st.p.č. 255/2 v k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
344 16:11
10. MPO/6 - Návrh na vyjmutí domů z privatizace, zařazených do Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
345 16:16
11. MPO/7 - Dohoda o splátkách dluhu
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
346 16:21
12. MPO/8 - Kupní smlouva Kaplan
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
347 16:26
13. MPO/9 - Kupní smlouva Čerebová
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
348 16:31
14. MPO/10 - Kupní smlouva Šípek
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
349 16:36
15. MPO/11 - Kupní smlouva Šerý
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
350 16:41
16. MPO/12 - Kupní smlouva Lukesová
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
351 16:46
17. MPO/13 - Kupní smlouva Smolovi
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
352 16:51
18. MPO/14 - Kupní smlouva Státní statek Jeneč
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
353 16:56
19. MPO/15 - Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty ve vlastnictví města, nebo ke kterým má město dispoziční právo
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
354 17:01
20. MPO/16 - Žádost o prominutí poplatku z prodlení z neplacení nájemného
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
355 17:06
21. MPO/17 - Kupní smlouva - PERLA Hylváty
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
356 17:11
22. MPO/18 - Kupní smlouva - FPOS a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
357 17:16
23. MPO/19 - Kupní smlouva na prodej části p.p.č. 344/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
358 17:21
24. MPO/20 - Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - EG REAL a.s.
Předkládá: Mgr. Přemysl Šťovíček
Přizvané osoby:
359 17:26
25. Finanční záležitosti
Předkládá: Ing. Jozef Polák
  17:31
26. ORM/1 - Oprava numerické chyby v usnesení ZM dne 18.06.2012
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
360 18:01
27. ORM/2 - Dofinancování projektu Dětské hřiště Knapovec
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
361 18:06
28. ORM/3 - Vyřazení investičních akcí z plánu investic na rok 2012
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
362 18:11
29. ORM/4 - Opětovné zařazení rekonstrukce průčelí CSP do plánu investic
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
363 18:16
30. FIN/1 - Návrh na schválení rozpočtových změn
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby: --------------
364 18:21
31. FIN/2 - Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
Předkládá: Ing. Jozef Polák
Přizvané osoby: -----------
365 18:31
32. Různé - Odbor sociálních služeb
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
  18:36
33. OSS/1 - Návrh na udělení výjimky ze "Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo".
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
Přizvané osoby:
366 18:51
34. OSS/2 - Dodatek ke Zřizovací listině Domova důchodců
Předkládá:
Přizvané osoby:
367 18:56
35. Různé - informace ze skupiny komunitního plánování
Předkládá: Mgr. Ivana Nečekalová
  19:01
36. Různé - Odbor rozvoje města
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
  19:11
37. ORM/5 - Úprava veřejného prostranství Kociánka - rozhodnutí o námitce
Předkládá: Ing. Jan Šebrle
Přizvané osoby:
368 19:21
38. Různé - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
  19:26
39. OŠKCP/1 - Schválení dotace pro občanské sdružení MALÁ SCÉNA - prominutí nájmu
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
369 19:36
40. OŠKCP/2 - Mimořádná dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí - Basketbalový klub
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
370 19:41
41. OŠKCP/3 - Poskytnutí účelové dotace z programu rozvoje MPZ
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
371 19:46
42. OŠKCP/4 - Začlenění území města do územní působnosti MAS Orlicko
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
372 19:51
43. OŠKCP/5 - Mimořádná dotace z rozpočtu města a záměr předfinancování projektu KČT Horal
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby: Ing. Jozef Polák
373 20:01
44. OŠKCP/6 - záměr finanční spoluúčasti města na projektu výstavby tenisové haly
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
374 20:11
45. OŠKCP/7 - Udělení ceny města za rok 2011
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
375 20:26
46. OŠKCP/8 - Udělení čestného občanství města
Předkládá: Mgr. Luboš Mikyska
Přizvané osoby:
376 20:36
47. Různé - stavební úřad
Předkládá: Petr Marčík
  20:41
48. SÚ/1 - Žádost o pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí.
Předkládá: Petr Marčík
Přizvané osoby:
377 20:51
49. Různé - kompetence tajemníka
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
  20:56
50. TAJ/1 - Volba nového člena osadního výboru pro městskou část Hylváty
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
378 21:06
51. TAJ/2 - Informace o splněných usneseních ZM
Předkládá: JUDr. Eva Kalousková
Přizvané osoby:
379 21:11
52. Různé - zápisy, korespondence atd.
1.Upozornění na nebezpečný úsek - Tošovská Jitka
Příloha č. 1 - stanovisko DSS
2.Žádost - zamokření pozemku - Scholzovi
Příloha č. 1 - stanovisko MPO
Příloha č. 2 - stanovisko ŽP
Zápisy OSV:
OSV - Knapovec - 6.6.2012, 9.7.2012, 6.8.2012
OSV- Černovír - 27.6.2012
OSV - Hylváty - 27.6.2012
OSV - Kerhartice - 11.6.2012
Předkládá: Petr Hájek
  21:16
53. Závěr
Předkládá: Starosta
  21:31
news list