Přejít na obsah

NOVÁ HOVORNA POMŮŽE PŘI KOMUNIKACI

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí našeho úřadu se zařadilo vedle dalších úřadů, které s ohledem na současné trendy a přiblížení se dětským klientům zřizují dětem přívětivé prostředí například formou hovoren, heren apod. Pracovníci oddělení svépomocí v srpnu dokončili poslední úpravy právě takové hovorny. Zútulnění prostoru realizovala výtvarnice Šárka Zahálková z Pardubic. Místnost je již využívána pro neformální rozhovory našich pracovníků s dětmi a v případě zvýšené potřeby zajištění soukromí dobře poslouží i dospělým. Hovornu využila i spolupracující nezisková organizace Amalthea k jednání s našimi profesionálními pěstouny.
news list