Přejít na obsah

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA

Městský úřad  Ústí nad Orlicí sděluje všem vlastníkům, nájemcům a uživatelům objektů na území města, že ve dnech 26. 9. 2012 – 10. 10. 2012 bude probíhat celoplošná deratizace.   Na základě vyhlášky Města Ústí nad Orlicí č. 3/1994, o povinném hubení hlodavců na území města Ústí nad Orlicí, která byla schválena 22. 9. 1994, je povinností všech vlastníků, nájemců a uživatelů objektů provést deratizaci v tomto termínu. (Doklad o provedení deratizace doložte  na Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí nejpozději do 31.10.2012).   Celoplošnou deratizaci v Ústí nad Orlicí provádí firma DERATEX, spol. s r. o., Mladcová 91, 761 01 Zlín. V případě, že byste chtěli využít služeb této firmy, žádáme Vás o písemné či telefonické sdělení (tel. 465 514 227, molacek@muuo.cz) kontaktního pracovníka, který bude se zástupcem výše uvedené firmy procházet Vaším provozem a klást nástrahy. O sdělení Vašeho zájmu nás laskavě informujte nejpozději do 24. 9. 2012.                                                                                                                 Jana Bucháčková                                                                                                       pověřená řízením                          odboru životního prostředí  
news list