Přejít na obsah

POSLEDNÍ TANEC DOTANČILA EVA VEVERKOVÁ

V pondělí 30. července odpoledne zasáhla nejen taneční svět velmi smutná zpráva. Svůj poslední tanec dotančila pedagožka, choreografka a zakladatelka souboru C‑Dance Eva Veverková. Poslední rozloučení s Evou, která věnovala celý svůj život tanci proběhlo ve smuteční síní v Ústí nad Orlicí v pondělí 6. srpna.
Eva Veverková se narodila v rodině, kde bylo k umění velmi blízko. Pedagogické vzdělání získala na Pedagogické škole v Litomyšli, odbornou kvalifikaci v tanečním oboru pak dálkovým studiem na pražské AMU a v kurzech scénického tance pana Rebce. Výuku tanečního oboru na ZUŠ (dříve LŠU) převzala Eva v roce 1967. Premiérový večer svých nových choreografií uváděla Eva od roku 1972 každoročně pod názvem „Tančíme pro radost“ pro ústeckou veřejnost a školy, takže počet diváků tohoto programu dosahuje tisíce, i nyní, kdy od roku 2003 převzaly „štafetu“ po Evě její nástupkyně. V letech 1993, 1994 a 1996 byla pozvána francouzským institutem CEMEA Paris do Avignonu, aby působila jako jedna z lektorek mezinárodního tanečního semináře ,,Rencontre et mouvement“.
Eva vychovala nejen své nástupkyně, ale i taneční pedagožky pro jiné ZUŠ, profesionální tanečníky, kteří působí doma i v zahraničí, z její školy vyšli i choreografové působící na profesionálních scénách.
Evě Veverkové byla v roce 2002 udělena Cena Města Ústí nad Orlicí za celoživotní přínos pro kulturu města Ústí nad Orlicí. V roce 2008 převzala Cenu Města Ústí nad Orlicí za mimořádný přínos rozvoji scénického tanci v Ústí nad Orlicí  při příležitosti jejího životního jubilea. Její práci ocenil v roce 2002 i ministr kultury, který jí udělil Cenu ministra kultury ČR za práci v oblasti neprofesionálního tanečního umění.
Pár slov o Evě opravdu napsat nejde. Zbývá poděkovat. Poděkovat vlastně za vše, co udělala pro taneční obor v Ústí nad Orlicí, soubor C‑Dance, město Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, ale troufám si říci i pro celou českou kulturu, rozvoj moderního tance a zviditelnění České republiky v zahraničí, ať už ve zmiňované Francii, tak i na Slovensku, Německu, Holandsku, Rakousku, Polsku, všude tam kde soubor C‑Dance Evy Veverkové působil. Evo, děkujeme Ti!!   Za soubor C‑Dance, Josef Papáček


news list