Přejít na obsah

SLAVNOSTNĚ ZAHÁJILI REKONSTRUKCI ČOV A KANALIZACE

Ve čtvrtek 19. července se uskutečnilo slavnostní poklepání základního kamene výstavby a rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace v Ústí nad Orlicí. Realizací tohoto projektu bude šetrně docíleno kvalitnějšího a efektivnějšího řešení problému zpracování odpadu a ochrany životního prostředí ve městě.   Hlavním cílem projektu „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV" je zajištění jakosti a množství odváděných odpadních vod tak, aby byly splněny hodnoty příslušných právních předpisů. V rámci plánu je konkrétně navržena dostavba kanalizace v Hylvátech, na Dukle, Kerharticích a Dlouhé Třebové. Dále je ve městě navržena rekonstrukce úseků kanalizace, které jsou ve špatném technickém stavu.   Dílo zahrnuje dostavbu téměř 17 km gravitačních stok a další 4,2 km projdou rekonstrukcí.   Celkové náklady dosáhnou 623 milionů korun bez DPH. Projekt bude financován z prostředků EU v rámci OP Životní prostředí a z vlastních zdrojů investora, společnosti TEPVOS.   Celá stavba nebude jednoduchá a dotkne se mnoha obyvatel města. Z toho důvodu prosíme o trpělivost a pochopení.
news list