Přejít na obsah

OMEZENÍ POVOLENÉ RYCHLOSTI NA ČS. ARMÁDY

V pondělí 25. června byly instalovány dopravní značky omezující nejvyšší povolenou rychlost v ulici Čs. Armády v Ústí nad Orlicí. Rychlost je omezena na maximální 30 km/h v úseku od křižovatky s ulicí T.G.Masaryka (u hotelu UNO) po křižovatku s ulicí Tvardkova (u nemocnice) a to v obou směrech. Cílem snížení povolené rychlosti by mělo být zklidnění dopravy a snížení hlučnosti v této lokalitě.
news list