Přejít na obsah

PO JEDENÁCTÉ ZASEDALO ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 18. června se v Kulturním domě konalo zasedání 11. zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Na programu jednání byla prezentace Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí, kterou zastupitelům prezentovala Renata Šedová z OHGS. Strategie seznámila přítomné s budoucím navrhovaným vývojem města. Následovalo seznámení s Vyúčtováním hospodaření města za rok 2011, finanční, majetkoprávní úkony. Zastupitelstvo dále schvalovalo mimořádné dotace z rozpočtu města, vydání změny č. 7 územního plánu města, schválení zadání změny č. 8 územního plánu a schválení zadání změny č. 1 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště" v Ústí nad Orlicí" a dalších bodů dle programu. Jednání skončilo po 2,5 hodinách a další zasedání se uskuteční v polovině září. Usnesení zastupitelstva naleznete v nejbližších dnech na našich stránkách.
news list