Přejít na obsah

Program 11. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 18. června 2012

P R O G R A M 11. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 18. června  2012    Předkládá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle a RNDr. Renata Šedová   1. Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí    Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák   2. Vyúčtování hospodaření města za rok 2011   Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák   3. Finanční záležitosti 3.1 Návrh na schválení rozpočtových změn   3.2 Návrh na schválení dotace pro Československou obec legionářskou   3.3 Návrh na uzavření smlouvy o půjčce z FRB s TEPVOS, spol. s r.o.   3.4 Návrh na uzavření smlouvy o dotaci na dopravní obslužnost s Pardubickým krajem   Předkládá vedoucí  majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček   4. Majetkoprávní úkony
4.1 Žádost o bezúplatný převod  p.p.č. 2016/4 v obci a  k.ú. Ústí nad Orlicí
4.2 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků   4.3 Kupní smlouva - Marek   4.4 Kupní smlouva - Siroví   4.5 Kupní smlouva - Jedlička   4.6 Kupní smlouva – Kaplan a Mísařová   4.7 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Zářecký   4.8 Nový název ulice v k.ú. a obci Ústí nad Orlicí   4.9 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – prodej p.p.č. 923/85 v k.ú. Ústí nad Orlicí   4.10 Smlouva o převodu vlastnictví bytu – prodej bytu Letohradská 543/8, Ústí nad Orlicí   4.11 Smlouva o smlouvě budoucí kupní - část p.p.č. 344/1 v k.ú. Ústí nad Orlicí   4.12 Převod členských práv a povinností vztahujících se k bytům Ústeckoorlického bytového družstva   5. Různé   Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   5.1 Revokace usnesení ZM č. 123/95 a 253/96 k odpuštění nájmu školám   5.2 Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí    Předkládá vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   5.3 Vydání změny č. 7 územního plánu města Ústí nad Orlicí   5.4 Schválení zadání změny č. 8 územního plánu města Ústí nad Orlicí
5.5 Schválení zadání změny č. 1 Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště\" v Ústí nad Orlicí   Předkládá vedoucí rozvoje města Ing. Jan Šebrle   5.6 Rozhodnutí o poskytnutí mimořádné dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2011   5.7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro TEPVOS na krytí ztráty sportovišť v roce 2012   5.8 Projednání petice „Chceme zlepšení komunikace I/14\"  
news list