Přejít na obsah

DEN PRO SOUSEDY V ČERNOVÍRU

V Černovíru se v sobotu 2. června konal den sousedství spojený s dětským dnem a kácením máje. V rámci odpoledního programu bylo připraveno posezení na návsi, ochutnávka domácích specialit, mnoho soutěží pro děti a dospělé včetně ukázky mladých dobrovolných hasičů. Vyvrcholením akce bylo kácení přes dvacet metrů vysoké máje. Akce se vydařila a účastnilo se jí mnoho místních i přespolních.
 
news list