Přejít na obsah

„Noc kostelů“ v kostele Nanebevzetí panny Marie

V pátek 28. května 2010 se v rámci akce „Noc kostelů“ otevřelo více než 400 kostelů v celé České republice a dalších 700 v sousedním Rakousku. Kromě otevřených kostelů a možnosti dostat se na běžně nepřístupná místa (věž, kůr apod.) čekalo návštěvníky nepřeberné množství programů. Letos se poprvé k této jedinečné akci, která má již pětiletou tradici, připojí farní kostely v Ústí nad Orlicí, Libchavách, Českých Libchavách a Sopotnici. Návštěvníci měli možnost zmíněné kostely si v klidu prohlédnout, zakusit noční atmosféru chrámu a vybrat si z programu to, co je nejvíce zajímalo. V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí byla pro návštěvníky připravena prohlídka věže s vyzváněním zvonů, májová pobožnost, prohlídka s výkladem, vystoupení Cecilské hudební jednoty a scénického tance C-Dance a další. Akce byla jedinečnou příležitostí k poznání, ke ztišení a ke kulturním prožitkům.