Přejít na obsah

SVOZ ODPADU - OMLUVA OBČANŮM

Vážení občané Města Ústí nad Orlicí,   omlouváme se za velké komplikace, které Vám způsobil Městský úřad Ústí nad Orlicí v měsíci květnu 2012 v jedné z nejdůležitějších oblastí a to svozu komunálního odpadu. Velmi nás mrzí, že v důsledku sjednaných změn ve svozu komunálního odpadu v mnoha případech nebyly vyvezeny (vyprázdněny) sběrné nádoby občanům, kteří měli řádně zaplacený místní poplatek za odvoz odpadu jen proto, že nebyly sběrné nádoby označeny známkou.
Na základě mnoha zcela oprávněných stížností neinformovaných občanů o provedených změnách ve svozu komunálního odpadu byla tato věc projednána v Radě města Ústí nad Orlicí dne 28.5.2012. Rada města přijala opatření personální povahy a odvolala Ing. Soukala z funkce vedoucího odboru životního prostředí.
Současně byla sjednána náprava ve svozu komunálního odpadu a společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. již vyváží všechny sběrné nádoby přistavené na stanovených sběrných místech podle Obecně závazné vyhlášky města č.3/2006.     S úctou    Petr Hájek, v.r. starosta města a JUDr. Eva Kalousková, v.r. tajemnice MěÚ Ústí nad Orlicí
news list