Přejít na obsah

ÚSTECKÁ FARNOST POŘÁDALA XI. FARNÍ DEN

Na neděli 27. května připravila Římskokatolická farnost – děkanství Ústí nad Orlicí již XI. ročník akce nazvané FARNÍ DEN. Den začal v kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou. Odpoledne se pak uskutečnila májová pobožnost na kterou navazoval koncert violoncellového kvarteta Prague Cello Quartet. Členy kvarteta jsou převážně studenti Akademie múzických umění v Praze. Jejich repertoár, vytvořený jednak z oblíbených skladeb každého člena a jednak na přání nejrůznějších posluchačů nebo na požadavek při různých příležitostech, zahrnuje hudbu takřka všech moderních směrů - od jazzu přes film až po metal, ale i úpravy děl velkých skladatelských osobností klasické hudby.   V rámci farního dne byl přichystán také bohatý program pro dětí a nechybělo občerstvení, které přinesli sami farníci. Večerní program pokračoval promítáním fotografií ze života farnosti a volnou zábavou.   Cílem Farního dne je společné setkání nejen farníků, ale také široké veřejnosti v příjemném prostředí.
news list