Přejít na obsah

STACIONÁŘ SLAVÍ 20 LET

V letošním roce si Stacionář v Ústí nad Orlicí připomíná významné jubileum. Je to již 20 let od jeho založení v roce 1992. Stacionář poskytuje služby lidem s mentálním postižením, případně s přidruženou smyslovou nebo tělesnou vadou, od 3 - 64 let věku, převážně z okresu Ústí nad Orlicí. Forma denního stacionáře je využívána uživateli z velmi blízkého okolí, kteří do zařízení docházejí z rodiny. Uživatelé se v celodenním programu učí základním dovednostem a návykům, důraz je kladen na sebeobsluhu.   Slavnostní podvečer k 20. výročí založení Stacionáře se uskutečnil ve středu 23. května v Malé scéně v Ústí nad Orlicí. Na programu byl průřez historií Stacionáře od založení po současnost rozdělený do jednotlivých let. Ke každému roku měli uživatelé a zaměstnanci připraven program v podobě ukázek z nacvičených představení, tance a zpěvu. V rámci oslav byla také zahájena osmá společná výstava výtvarných prací uživatelů Stacionáře a studentů SŠUP s názvem "Květinový bál", která vznikla pod vedením vychovatelky Renaty Radové a manželů Habrmanových.   Zřizovatelem Stacionáře je Město Ústí nad Orlicí.   Více informací o Stacionáři naleznete na www.stacionar-uo.cz
news list