Přejít na obsah

ČLENSKÁ SCHŮZE KLUBU NEDOSLÝCHAVÝCH

Ve středu 2. května se konala výroční členská schůze Českého klubu nedoslýchavých HELP pobočka Ústí nad Orlicí. Místní pobočka sdružuje na 8 desítek lidí s postižením sluchu. Hlavním bodem programu setkání bylo informování členů o novinkách v systému žádání a poskytování sociálních dávek. Dále se setkání účastnil lékař z ORL oddělení, který byl připraven odpovídat na dotazy.   Český klub nedoslýchavých funguje jako poradna, zajišťuje potřebný servis sluchadel pro nedoslýchavé, dále různé pomůcky pro poslech telefonu, zvonku a mnoho dalšího. Uživatelům poradna pomůže s výběrem potřebné pomůcky a vyplněním potřebných formulářů pro jejich získání.
news list