Přejít na obsah

JARNÍ SETKÁNÍ S OBČANY SE SOCIÁLNÍ TÉMATIKOU

Ve středu 25. dubna se v Malé scéně v Ústí nad Orlicí uskutečnilo setkání realizátorů procesu komunitního plánování s občany města, kteří měli zájem o aktivity v sociální oblasti.
Přítomní zájemci o dění v sociální oblasti byli seznámeni se změnami v práci sociálního odboru v souvislosti s přechodem některých kompetencí na úřad práce, s činností jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. Představen byl také interaktivní katalog sociálních služeb. Jedná se o elektronický interaktivní katalog služeb, jehož vytvoření bylo jednou z klíčových aktivit projektu "Implementace plánu rozvoje sociálních služeb Ústí nad Orlicí a okolí", který je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.
Cílem projektu je zpřehlednit a usnadnit poskytování informací o jednotlivých subjektech poskytujících sociální služby, zpřístupnit širokou databázi informací prostřednictvím plnotextového vyhledávání s možností jednoduchého třídění a filtrování. Jednotlivé subjekty pak mohou do katalogu vkládat množství užitečných informací.

Odkaz na katalog sociálních služeb - http://www.socialnisluzby-uo.cz/news list