Přejít na obsah

JEDNALI O SPOLEČNÉM PŘESHRANIČNÍM PROJEKTU

Na ústecké radnici proběhlo  v úterý 24. dubna setkání vedení města se zástupci partnerského města Bystřice Kladská. Poláci představili v Ústí projekt „Otevření Nisy Kladské pro vodní turistiku", jehož realizaci plánují uskutečnit v roce 2013 a 2014 s rozpočtem celé akce cca 300.000,- Euro. Na Nise Kladské by bylo možné po dokončení projektu sjíždět řeku v úseku téměř 25 km a břehy by byly upraveny pro nástup na lodě, pro parkování, k táboření a možnosti odpočinku. Město Ústí nad Orlicí zvažuje možné partnerství v tomto rozsáhlém přeshraničním projektu.
news list