Přejít na obsah

ZASEDALO 10. ZASTUPITELSTVO MĚSTA

V pondělí 23. dubna se v Kulturním domě uskutečnilo 10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Na programu jednání byly majetkoprávní úkony, finanční záležitosti, schvalování dotací z rozpočtu města a další body. Na závěr jednání přednesl starosta města Petr Hájek informaci týkající se zbývající dotace za rekonstrukci veřejného prostranství Kociánka. Podrobné informace k této dotaci, na kterou město čeká, bude uveřejněna v nebližší době na našich stránkách. Většina bodů dle navrženého programu byla schválena a po téměř 3 hodinách jednání zasedání zastupitelstva skončilo.

Tisková zpráva - Dotace na Kociánku - zpráva z kontroly Regionální rady regionu
news list