Přejít na obsah

Pozvánka na JARNÍ SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Dne 25. dubna  2012 v 17:00 hodin se v Malé scéně uskuteční setkání realizátorů procesu komunitního plánování s občany města, kteří mají zájem o aktivity v sociální oblasti.
Začátek setkání se posouvá z 18:00 na 17:00 hodinu.
Přítomné zájemce o dění v sociální oblasti seznámíme se změnami v práci sociálního odboru v souvislosti s přechodem některých kompetencí na úřad práce, s činností jednotlivých pracovních skupin komunitního plánování. Představíme také interaktivní katalog sociálních slueb. V diskusi budou mít přítomní možnost vyjádřit se k sociální politice města. Na závěr setkání bude připraveno malé občerstvení. 
Setkání s občany, na kterém budou představitelé města reagovat na dotazy a připomínky týkající se  ostatních oblastí života ve městě, se uskuteční v náhradním termínu, který bude včas oznámen.

news list