Přejít na obsah

Program 10. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

P R O G R A M 10. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 23. dubna 2012  

Předkládá vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček

  1.                 Majetkoprávní úkony   1.1             Kupní smlouva – Velínská   1.2             Kupní smlouva – Řehoř   1.3             Kupní smlouva – Dostálová   1.4             Kupní smlouva – Jedlička   1.5             Kupní smlouva – Kameník   1.6             Kupní smlouva – Kameníkovi   1.7             Smlouva o bezúplatném převodu   1.8             Kupní smlouva – m. Bartošovi   1.9             Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a nájemní smlouvy – Milan Popel        

Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák

  2.         Finanční záležitosti 2.1      Návrh na schválení dotace pro Orlickoústeckou nemocnici   2.2      Návrh na schválení rozpočtových změn     Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu

a propagace Mgr. Luboš Mikyska

  3.         Dotace z rozpočtu města 3.1      Návrh na rozdělení dotací na kulturní aktivity a na nájem kulturních zařízení   3.2      Návrh na rozdělení dotací na sportovní činnost   3.3      Návrh na rozdělení dotací na sportovní a volnočasové akce   3.4      Návrh na rozdělení dotací na rozvoj a údržbu sportovišť   3.5      Návrh na rozdělení dotací na vzdělávací a tělovýchovné projekty škol   3.6      Schválení výjimek   3.7      Mimořádné dotace z rozpočtu města Ústí nad Orlicí   3.8      Dotace pro občanské sdružení Malá scéna   3.9      Návrh na poskytnutí dotace žadatelům v rámci programu regenerace MPZ jako povinné spoluúčasti města

4.         Různé  
Předkládá velitel městské policie Ing. Bc. Martin Faltus a vedoucí obvodního oddělení PČR npor. Bc. Tomáš Blažek   4.1             Zpráva o činnosti Městské policie Ústí nad Orlicí za rok 2011   4.2             Zpráva o bezpečnostní situaci za rok 2011 v rámci teritoria města Ústí nad Orlicí   Předkládá vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Ivana  Nečekalová

4.3      Návrh na udělení výjimky ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo

4.4      Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2012

  Předkládá vedoucí stavebního úřadu Petr Marčík   4.5       Vydání změny č. 6 územního plánu města Ústí nad Orlicí   4.6       Žádosti o pořízení změny územního plánu města Ústí nad Orlicí   4.7       Žádost o pořízení změny Regulačního plánu obytné plochy „U Letiště“ v Ústí nad Orlicí   4.8       Smlouva o poskytnutí finanční dotace na opravu fasády domu, který se nachází v území městské památkové zóny  
Předkládá předsedkyně kontrolního výboru Jana Severová
4.9      Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí     Předkládá starosta města Petr Hájek  
4.10        Úprava veřejného prostranství Kociánka  
4.11        Inovační strategie rozvoje města Ústí nad Orlicí
news list