Přejít na obsah

HASIČI CVIČILI POŽÁRNÍ ZÁSAH V PANELÁKU

Taktické cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů města Ústí nad Orlicí se konalo v sobotu 14. dubna v opuštěném panelovém domě v České Třebové. Námětem cvičení byl zásah na úmyslně založeném požáru dvou bytů s neznámým počtem osob. Úkolem jednotek bylo zřízení dopravní vedení vody, průzkum, vyhledání a záchrana osob při požáru. Cvičení bylo rozděleno pro hasiče s dýchacím a bez dýchacího přístroje. Hasiči s dýchacím přístrojem se dostali do autentických podmínek hořícího bytu doplněného dýmovnicemi a plného plamenů a žáru. To vše ve tmě.  Naproti tomu hasiči bez dýchacího přístroje měli za úkol vytvořit dopravní vedení vody do 4. poschodí a likvidovat otevřený požár v poschodí.   Cílem tohoto náročného cvičení bylo získání dovedností pro efektivní požární zásah v panelovém bytovém domě.
news list