Přejít na obsah

TĚLOCVIČNÁ AKADEMIE TJ SOKOL ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V letošním roce slaví TJ Sokol Ústí nad Orlicí 125 let od svého založení a zároveň si připomínáme 150 let od založení České obce sokolské. Ve středu 28. března se ustutečnila tělovýchovná akademie TJ Sokol Ústí nad Orlicí. Program byl sestaven z vystoupení téměř všech oddílů, kterých ústecký Sokol má celkem 13. Ve sportovní hale Střední školy uměleckoprůmyslové se tak představili malé děti s rodiči, žactvo, muži, ženy, šerm, kopaná, bradla a nechyběli ani hosté. Tím prvním byli senioři z České Třebové a druhým hostem bylo gymnastické duo Deamen, vítězové soutěže Česko-Slovensko má talent. Na programu dále bylo oceňování členů TJ Sokol Ústí nad Orlicí, kteří se zasloužili za znovu obnovení činnosti a celoživotní přínos.  
Z historie Sokola:
Jindřich Fügner a Dr. Miroslav Tyrš založili Sokol jako první typicky český tělocvičný spolek. Chtěli, aby prostřednictvím Sokola dospěl český národ k jakési tělesné i duchovní renesanci. Prosazovali odstranění rozdílů stavovských, politických i náboženských. Přípravný výbor Sokola, který se scházel v redakci Národních listů, se 20. listopadu 1861 obrátil na policejní ředitelství se žádostí, aby mu bylo povoleno připravovat založení spolku. Dne 17. prosince 1861 požádal Dr. Julius Grégr místodržitelství o povolení založit český tělocvičný spolek nazvaný „Tělocvičná jednota pražská", k žádosti připojil první znění stanov, které vypracoval M. Tyrš...

Více informací naleznete na webu TJ Sokol Ústí nad Orlicí a na webu České obce sokolské.  
news list