Přejít na obsah

ROZLOUČENÍ S KRONIKÁŘKOU VĚROU SEKOTOVOU

Ve středu 28. března se na ústecké radnici sešlo vedení města s kronikářkou Věrou Sekotovou, která vedla kroniku města Ústí nad Orlicí celých 17 let. V zasedací místnosti rady města se s Věrou Sekotovou sešel starosta města Petr Hájek, místostarosta Zdeněk Ešpandr a vedoucí odboru školství Luboš Mikyska. Společně poděkovali paní Sekotové za dlouholetou usilovnou práci. Za 17 let působení ve funkci kronikáře města vzniklo více jak 3500 pracovních listů, které byly jednou ročně přepisovány na čisto do kroniky. Kroniku od Věry Sekotové přebírá od dubna paní Marie Steklíková. Kronikářka má kancelář v budově č.p.7 na Mírovém náměstí ve třetím poschodí a je zde každou středu do 12 hodin.   Kronika města Ústí nad Orlicí je součástí archivu města a zároveň se v dalším vyhotovení ukládá do Okresního archivu. Nejstarší dochovaná kronika města pochází z období mezi lety 1739-1855. Od této doby se kronika vede pravidelně a do současnosti je ručně psaná. Záznamy do čistopisu kroniky se provádí 1x ročně z průběžně vypracovaných pracovních listů, který za jeden rok vznikne 200-300. Součástí kroniky je také mnoho příloh v podobě fotografií, plakátů a brožur. Do kroniky se zaznamenávají významné události, ale také běžný chod města, rozmary počasí, kulturní život, osobnosti města a mnoho dalších informací.

V poslední době dochází k digitalizaci archivovaných dokumentů a tak staré kroniky města digitalizované Okresním archivem naleznete ZDE.
news list