Přejít na obsah

NOVÉ KONTEJNERY NA DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE

Ve městě byly umístěny čtyři speciální červené kontejnery. Občané mají nyní zjednodušenou možnost třídění vysloužilých drobných elektrozařízení a baterií. Kontejnery k tomuto účelu rozmístila nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci elektroodpadu. Cílem je ulehčit občanům třídění elektroodpadu a zároveň zvýšit objem sběru menších spotřebičů. Právě ty totiž nejčastěji končí v popelnici, odkud se k ekologické recyklaci nedostanou.   Seznam míst, kde jsou v Ústí nad Orlicí rozmístěny kontejnery na drobné elektro: - ul. Bratří Čapků – před ZŠ - ul. Sokolská – u prodejny Adámek - Hylváty – ul. Třebovská - ul. Královéhradecká – sběrný dvůr
news list