Přejít na obsah

ZAČALY PŘÍPRAVENÉ PRÁCE NA KORIDORU

V měsíci březnu letošního roku dochází na území našeho města ke kácení vzrostlé zeleně. Z celkového počtu se jedná o přibližně 200 stromů a 180 m2 keřů ve vlastnictví města, které budou káceny v souvislosti se stavbou „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí". Další zeleň bude kácena i na pozemcích jiných vlastníků – např. SŽDC s. o., Povodí Labe, s. p. atd. Povolení ke kácení bylo po důkladném posouzení žádosti v terénu vydáno v květnu 2009.
Město Ústí nad Orlicí získalo jako náhradu za pokácenou zeleň částku přesahující 3.250.000,- Kč. Dále byla v rámci povolení ke kácení nařízena investorovi stavby povinnost provedení náhradní výsadby nejen v rámci stavby samotné, ale i na pozemcích ve vlastnictví města.
Kácení v souvislosti s výše uvedenou stavbou bude probíhat v těchto lokalitách – ulice a cyklostezka J. K. Tyla mezi současným tělesem dráhy a tokem Třebovky, Pod Mendrikem, na „Královce", v okolí nádraží a odbočky dráhy na Letohrad.   Kácením zahajuje celá stavba. Přes pololetí budou probíhat přípravné práce a zahájení vlastních prací by mělo začít na podzim letošního roku.
news list