Přejít na obsah

PŘICHÁZÍ OBDOBÍ ABSOLVENTSKÝCH KONCERTŮ

Na přelomu února a března nastává období, kdy se na Základní umělecké škole Jaroslava Kociana konají tradiční absolventské koncerty. V pátek 2. března se představila ve svém absolventském recitálu v sále ZUŠ houslistka Lucie Kalousková - žákyně II.cyklu ze třídy učitelky Ludmily Hrodkové. Ve více jak hodinovém programu zazněly skladby jak z oblasti vážné hudby tak i lehčího žánru. Na večer plný hudby byli přizváni ke spolupráci i další interpreti - Kateřina Pirklová, Jan Hrodek, Vladimír Čajka a Jáchym Růžička, který proložil hudbu verši. Klavírní doprovod obstarala Eva Felgrová. Závěr večera patřil souboru Strings, se kterým byla absolventka spjata po celou dobu svého studia.
Posluchači v sále nešetřili potleskem a opět se potvrdilo, že ústecká ZUŠka vychovává mnoho kvalitních mladých hudebníků.
news list