Přejít na obsah

KNIHOVNA POŘÁDÁ POČÍTAČOVÉ KURZY PRO SENIORY

Městská knihovna Ústí nad Orlicí získala v roce 2011 grant MK ČR ve výši 93 000 Kč na vybudování vzdělávací počítačové učebny v hudebním oddělení knihovny. Studovnu vybavila 6 uživatelskými počítači, lektorským počítačem včetně programového vybavení, dataprojektorem a stolky. Ve spolupráci se Senior klubem začala knihovna od ledna pořádat cyklus vzdělávacím kurzů - každé pondělí a středu. V únoru a březnu budou zájemci proškoleni v 7 dvouhodinových lekcích v základní počítačové gramotnosti pro úplné začátečníky, v dubnu a květnu pak v práci s textovým editorem, v červnu v práci s digitální fotografií, v září a říjnu v práci s tabulkovým procesorem a v říjnu a listopadu se naučí tvořit prezentaci a osvojí si prezentační dovednosti. Školení jsou bezplatná, odbornými lektory kurzů jsou pracovníci knihovny s certifikátem ECDL.
news list