Přejít na obsah

DALŠÍ JEDNÁNÍ O JÍZDNÍCH ŘÁDECH S OREDEM

Ve čtvrtek 16. února se v Ústí nad Orlicí uskutečnilo další setkání zástupců Pardubického kraje a společnosti OREDO se starosty obcí spadajících pod Ústí nad Orlicí. Po sestavení nových jízdních řádů došlo k mnoha změnám a komplikacím, které jsou negativně vnímány a reflektovány hlavně cestujícími, kterých se bezprostředně a dotýkají. Cílem tohoto setkání bylo zapracování požadavků obcí a potažmo cestujících do nových jízdních řádů, které budou platit od dubna.   Co se týká Ústí nad Orlicí dojde ke zvýšení počtu autobusů z více směrů, které budou zastavovat na Tvardkově ulici a dojde tak k posílení městské dopravy. Další velká připomínka byl k obslužnosti městské části Kerhartice. Nově zde budou jezdit autobusy ze směru od Hrádku, které budou obsluhovat vnitřních části Kerhartice. Autobusy od České Třebové budou nově zastavovat a končit jízdy na hlavní železniční stanici Ústí nad Orlicí. Další dílčí připomínky budou zpracovány písemně a společnosti OREDO budou následně doručeny. Do zhruba 14 dnů by mělo město obdržet konkrétní návrhy nových jízdních řádů, které budou projednány s osadními výbory a případně s občany, které tyto návrhy podaly.   Více informací o nových jízdních řádech naleznete na www.oredo.cz.
news list