Přejít na obsah

Vyhodnocení programu Podpora obnovy kulturních památek

Ministerstvo kultury založilo v roce 2008 nový dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Tento program byl opětovně vyhlášen i v roce 2011. Finanční příspěvek z tohoto programu byl určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a  které nejsou ve vlastnictví České republiky. Stanovená částka pro ORP Ústí nad Orlicí činila 536 000,-Kč. Program byl realizován v jednom výběrovém kole.
Příspěvek byl použit na  opravu těchto kulturních  památek: -          Tvrz - čp. 174, Dolní Libchavy, -          Sýpka, st.parcela č. 121, Perná, Orlické Podhůří, -          Hartmanova vila - čp. 597, ul. 17. listopadu, Ústí nad Orlicí, -          čp.18 zemědělská usedlost, Dolní Dobrouč, -          kostel sv.Zikmunda, Sopotnice.
news list