Přejít na obsah

PROGRAM 9. ZASTUPITELSTVA MĚSTA

P R O G R A M 9. Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí dne 6. února 2012   

Předkládá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle

1.                 Plán investičních akcí 2012   1.1      Schválení plánu investičních akcí a velkých oprav pro rok 2012  

Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák

2.         Rozpočet města na rok 2012   2.1       Návrh rozpočtu města na rok 2012   3.         Finanční záležitosti  

Předkládá vedoucí  finančního odboru Ing. Jozef Polák

  3.1      Návrh na schválení rozpočtových změn na rok 2011   3.2      Návrh na převod prostředků z FRB do rozpočtu města   3.3      Návrh na schválení smlouvy o kontokorentním úvěru   3.4      Návrh na schválení půjčky z FRB manželům Řeháčkovým   3.5      Návrh na schválení dotace Konfederaci politických vězňů   3.6      Návrh na schválení ručení za úvěr společnosti Tepvos, spol. s r.o.   3.7      Návrh na schválení smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost   3.8      Návrh na schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2012     Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska   3.9      Dotace města Ústí nad Orlicí svazku obcí Region Orlicko-Třebovsko   3.10    Návrh na poskytnutí cílených dotací určených rozpočtem města pro rok 2012   Předkládá vedoucí majetkoprávního odboru Mgr. Přemysl Šťovíček   4.        Majetkoprávní úkony   4.1      Kupní smlouva – m. Kóšovi   4.2      Kupní smlouva  - K. Motlová   4.3       Smlouva o převodu vlastnictví bytů a spoluvlastnických podílů – Petra Plocková  
4.4       Smlouva o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnických podílů – Mgr. Lucie Kalejová    4.5      Kupní smlouva  - Silnice, státní podnik, Hradec Králové v likvidaci   4.6      Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí   4.7       Prodej p.p.č. 581/5 a p.p.č. 624/21 obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Oldřichovice u Ústí nad Orlicí

 

4.8       Žádost o bezúplatný převod p.p.č. 717/3, p.p.č. 1080/22, p.p.č. 1080/23 v obci Ústí nad Orlicí a k.ú. Hylváty

  4.9      Kupní smlouva - Boušek   4.10    Kupní smlouva - Vojtěchová   4.11    Kupní smlouva - Weisser  
4.12    Kupní smlouva - Procházkovi  
5.         Různé  
Předkládá vedoucí odboru sociálních služeb Bc. Iva Nečekalová
  5.1      Návrh na udělení výjimky ze Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Orlicí, nebo ke kterým má město Ústí nad Orlicí dispoziční právo   5.2      Návrh na úpravu Směrnice pro nakládání s uvolněnými byty …     Předkládá vedoucí odboru školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace Mgr. Luboš Mikyska  
5.3      Informace – dopis Basketbalového klubu  Ústí nad Orlicí o.s.


Předkládá vedoucí odboru rozvoje města Ing. Jan Šebrle

  5.4       Rozhodnutí o vrácení dotace poskytnuté občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí na krytí výdajů spojených s projekty úprav fotbalového hřiště v letech 2006 až 2008   5.5      Rozhodnutí o prominutí vrácení dotace a zaplacení penále občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Jiskra Ústí nad Orlicí  

Předkládá tajemnice MěÚ JUDr. Eva Kalousková

  5.6             Dodatek č. 2/2012, který se mění Jednací řád ZM Ústí nad Orlicí  
5.7      Změna v zastupování města na jednáních valných hromad svazku obcí Regionu Orlicko-Třebovsko  
news list