Přejít na obsah

MĚSTSKÁ POLICIE ZAČALA S MĚŘENÍM RYCHLOSTI

V průběhu měsíce ledna začíná Městská policie Ústí nad Orlicí měřit rychlost na vybraných úsecích. Městská policie Ústí nad Orlicí při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu kontroluje dodržování  povinností vyplývající ze zákona o silničním provozu.  Tento dohled je zaměřován především na špatné parkování například v lokalitě Kociánka a problémy z toho plynoucí, a v menší míře i na dopravu v pohybu. Doprava v pohybu se provádí měřením rychlosti na vybraných úsecích místních komunikací. Na základě ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, byly stanoveny úseky pro měření rychlosti. Tyto úseky byly stanoveny s ohledem na nehodovost či komplikovanost dopravní situace, ale též s ohledem na žádosti, stížnosti a podněty občanů v dotčených lokalitách.
Stanovené úseky komunikací (v obou směrech) jsou následující:
1) silnice I/14 (v celé délce) 2) silnice II/315 Kerhartice (pod lesem) 3) silnice II/315 Knapovec (v celé délce) 4) silnice II/360 Černovír (u zastávek Bus a ČD) 5) silnice II/360 Na Tiché Orlici (od horizontu po železniční přejezd) 6) silnice II/360 Letohradská (u STK) 7) ulice Čs. Armády (v celé délce) 8) ulice Tvardkova (v celé délce) 9) ulice Popradská (v celé délce) 10) ulice Dukelská (v celé délce) 11) ulice Třebovská (v celé délce) 12) ulice Sokolská (v celé délce)
news list