Přejít na obsah

CZECHINVEST POMŮŽE S PERLOU

V pátek 20. ledna se na ústecké radnici uskutečnila schůzka zástupců Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest a vedení města. Zástupci CzechInvestu na setkání prezentovali možnosti pomoci v rámci areálu bývalé Perly 01 a jeho zpětném využití. Areál Perly byl zařazen mezi 3 pilotní projekty , které CzechInvest v letošním roce bude realizovat. Na těchto projektech bude vypracována pasportizace a monitoring těchto lokalit. Bude zde tedy probíhat mapování stávajících stavů objektů, sítí a možností případného budoucího využití. Tato činnost bude v rámci pilotního projektu hrazena ze státního rozpočtu.
Na schůzce byli dále zástupci města seznámeni s možnými dotačními zdroji, které by bylo možné využít právě na areál bývalé Perly. O výsledcích pasportizace a monitoringu areálu bývalé Perly Vás na našich stránkách budeme informovat i nadále.
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.
news list