Přejít na obsah

ELEKTRONICKÝ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIŽ BRZY V PROVOZU

Ve čtvrtek 19. ledna probíhalo na ústecké radnici školení zástupců organizací poskytujících sociální a související služby v Ústí nad Orlicí a okolí. Školil se zde způsob práce a administrace nově vznikajícího elektronického Katalogu sociálních služeb. Jedná se o elektronický interaktivní katalog služeb, jehož vytvoření je jednou z klíčových aktivit projektu "Implementace plánu rozvoje sociálních služeb Ústí nad Orlicí a okolí", který je financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ESF.   Cílem projektu je zpřehlednit a usnadnit poskytování informací o jednotlivých subjektech poskytujících sociální služby, zpřístupnit širokou databázi informací prostřednictvím plnotextového vyhledávání s možností jednoduchého třídění a filtrování. Jednotlivé subjekty pak budou moci do katalogu vkládat množství užitečných informací.   Elektronický katalog bude oficiálně představen na jarním veřejném setkání o kterém budeme včas předem informovat. Umístěn bude na odkazu www.socialnisluzby-uo.cz a budou na něj odkazovat také naše webové stránky.
news list