Přejít na obsah

VZNIKL FOND PRO PODPORU VEŘEJNÉ ZELENĚ

V Hernychově vile v Ústí nad Orlicí byl ve čtvrtek 15. prosince slavnostně prezentován Nadační fond ZELENÉ OUSTÍ včetně složení správní rady a předán finanční vklad ve výši 558 tisíc korun od společnosti RIETER CZ s.r.o..   „Fond byl založen právě proto, že jsem dostali velkorysou nabídku od firmy RIETER CZ, která nám dnes předala vklad do tohoto fondu a tento byl založen za účelem obnovy a rozvoje veřejné zeleně.", řekl starosta města Petr Hájek.   Správní rada fondu, která byla zvolena zastupitelstvem města, bude mít za úkol sestavit seznam požadavků jak různých subjektů tak fyzických osob na obnovu, úpravu či rozšíření zeleně ve městě a tyto požadavky dále posuzovat. V současné době se často diskutuje například o obnově parků, otevření prostoru starého hřbitova za kostelem, Podměstí, Wolkerově údolí a lokalit mezi bytovou zástavbou.   „S Městem Ústí nad Orlicí spolupracujeme již mnoho let a to jak při sportovních tak kulturních akcích. V roce 1995 vznikla nadace na zeleň a ozelenění okolí našeho podniku. Udělali jsme to co jsem udělat chtěli a zbyla nám částka o jejímž dalším využití jsem uvažovali. Při jednání s panem starostou jsme nabídli tuto zbývající částku ve výši 558 tisíc korun městu v případě, že dojde k založení nadace a tato bude nadále rozvíjena s cílem rozšiřovat a zkrášlovat zeleň ve městě.", řekl Jan Lustyk, generální ředitel RIETER CZ Ústí nad Orlicí.   Členy správní rady byli zvoleni Václav Klička, Lubor Špáta a Helena Křížová.   „Rád bych touto cestou oslovil možné dárce z řad podnikatelů i fyzických osob, aby podpořili tento nadační fond a tuto novou myšlenku.", dodal člen správní rady Václav Klička.   Zbývá jen věřit, že se fond bude nadále rozšiřovat a správní rada bude mít k posuzování mnoho zajímavých návrhů na obnovy a rozvoje veřejné zeleně.
news list