Přejít na obsah

ZASEDALO POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZASTUPITELSTVO

V pondělí 12. prosince se v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí konalo 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí. Poslední zasedání v roce 2011 mělo na programu například schvalování rozpočtového provizoria, Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (schválena částka 500 Kč na osobu pro rok 2012), pořízení nového Územního plánu Ústí nad Orlicí a mnoho dalších finančních, majetkoprávních a dalších záležitostí. Všechny body programu byly schváleny a jednání skončilo po 2,5 hodinách. Usnesení zastupitelstva bude na našem webu umístěno v nejbližších dnech.
news list