Přejít na obsah

140 LET DOBROVONÝCH HASIČŮ V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí 140 let od svého založení. Toto výročí si členové a hosté připomenuli na výroční valné hromadě, která se v budově hasičské zbrojnice konala v sobotu 10. prosince. Na programu valné hromady bylo mimo jiné informování o činnosti sboru za rok 2011, stav hospodaření sboru a předávání medailí a ocenění. Sbor má téměř 6 desítek členů a zřízena je jednotka sboru dobrovolných hasičů, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly. Velitelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí I. je Lukáš Novák.
news list