Přejít na obsah

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ

Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí

  Místo konání:    Kulturní dům v Ústí nad Orlicí, Modrý salonek Smetanova čp. 510   Doba konání:    pondělí 12. 12. 2011 od 15:00 hodin  

Program:

  1.   Majetkoprávní úkony 2.   Finanční záležitosti   - Rozpočtové provizorium na rok 2012 3.   Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (o místním poplatku za komunální odpad) 4.   Různé  
news list