Přejít na obsah

JEDNALI O NOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDECH

Starostové správního obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí se ve středu 30. listopadu zúčastnili jednání s náměstkem hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice Janem Tichým. Setkání se týkalo nových autobusových jízdních řádů, které začnou platit 11. prosince letošního roku. V nich se projeví změny, které přinesla optimalizace veřejné dopravy v regionu.   „Jízdní řády jsou aktualizované podle připomínek vašich a připomínek vašich občanů,“ řekl v úvodu Jan Tichý. „Je vás tady dnes poměrně málo, takže předpokládám, že vaši kolegové, kteří nepřijeli, jsou s návrhem spokojeni.“ Hned na začátku diskuze vystoupil starosta Hnátnice Jiří Dušek. „Jsem nespokojený s ranním spojením do Ústí nad Orlicí. Nejenom, že chce-li se tam někdo dostat na šestou, přijede až po šesté a to samé platí pro sedmou hodinu. Hlavně mi ale vadí návoz dětí do školy, který je v nevhodnou dobu a děti by musely neúměrně dlouhou dobu čekat na začátek výuky.“ Jeho výtce dal náměstek hejtmana za pravdu. „Jak je vidět z našich údajů, jezdí tam poměrně hodně dětí a tato situace se určitě musí vyřešit. Kolegové se tím budou zabývat tak, aby od začátku nového roku došlo nápravě.“ „Většinu požadavků, které jsme měli, jsme společně vyřešili,“ řekl první místostarosta Ústí nad Orlicí Zdeněk Ešpandr. „Stále máme problém s jednou z linek, která přiváží děti do školy v ne právě ideální dobu. Chápu ale, že musíme být rozumní i vůči ostatním obcím, naše požadavky jinak byly vyřešeny.“ Přímo na jednání padl návrh vyřešení zmíněného problému mírným posunutím doby začátku vyučování školy, které se jeví jako jednodušší než posunutí času příjezdu autobusu, jehož jízda je pevně zakotvena v jízdním řádu a má návaznosti na další spoje. S jednáním se školou na toto téma pomůže město, které je jejím zřizovatelem. Oplátkou získá od Pardubického kraje požadovanou dopravní obsluhu sídliště. Za občany své obce, kteří by chtěli spojení před šestou hodinou ranní, na jednání zabojoval starosta Sudislavi nad Orlicí David Horáček: „Všechny linky z Oucmanic jezdí přes Sudislav, tento ranní spoj ale naší obec vynechává, přitom myslím, že zájem ze strany lidí u nás by byl.“ I tento problém byl řešen přímo na místě, a to pravděpodobně tím, že autobus dané linky vyjede ráno dřív, aby měl čas na zajíždění do Sudislavi. Tam by linka zastavovala deset minut před šestou. „Naše požadavky se především týkaly návozu zaměstnanců do společnosti SOR,“ řekla starostka Libchav Jana Hodovalová. „Ze všech směrů se to podařilo, pouze ze Žamberka na šestou hodinu ranní je spojení špatné a autobus přijíždí tak, že začátek směny nestihnou.“ Tuto situaci se ale bohužel aktuálně vyřešit nepodaří. Tématicky zcela jiný dotaz měla starostka Řetůvky Radka Hudcová: „Naši občané si na nic nestěžovali, protože jsme malá obec a přitom poměrně velký dopravní uzel. Spíš je zajímalo navýšení ceny jízdného vzhledem k zvyšující se ceně pohonných hmot.“ Paní starostce odpověděl jednatel společnosti Oredo Vladimír Záleský, že navýšení cen jízdného oproti stávajícímu stavu bude představovat přibližně šest procent. Se spoluprací s krajem a firmou Oredo je spokojený starosta Dolní Dobrouče Pavel Šísler, který poděkoval za zapracované připomínky obce. Zcela opačný názor vyjádřil starosta Voděrad Jan Dlouhý, který kritizoval mimo jiné školní spojení s Chocní.
news list