Přejít na obsah

Ceny města a ceny starosty města za rok 2010

V úterý 29. listopadu byly v Malé scéně v Ústí nad Orlicí předány ceny města a ceny starosty města za rok 2010. Předávání se ujal starosta města Petr Hájek společně s místostarostou Jiřím Holubářem a vedoucím odboru školství a kultury Lubošem Mikyskou.   Ceny starosty města za rok 2010 předal Petr Hájek Janě Kaplové, za celoživotní práci ve školství a obětavou činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu. Druhou oceněnou byla Jarmila Petrová, která ocenění získala za celoživotní činnost v oblasti ochotnického divadla.   Ceny města, na návrh občanů, byly předány Miloni Svojanovskému za celoživotní obětavou činnost na poli sportu a tělovýchovy a Zuzaně Průchové, za celoživotní práci v oblasti ochotnického divadla.   Činnost oceněných byla divákům představena ve video medailonku a udílení cen bylo doprovázeno vystoupením pěveckého okteta Generace. Celým podvečerem provázel Alexandr Gregar.
news list