Přejít na obsah

SENIOR KLUB BILANCOVAL UPLYNULÝ ROK

Výroční členská schůze Senior klubu Ústí nad Orlicí se konala ve čtvrtek 24. listopadu v zasedací místnosti bývalého okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. Z celkového počtu téměř 280 členů se jich schůze zúčastnilo přes 100. Mezi hosty nechyběla delegace ze Svazu důchodců a invalidů z partnerské Bystřice Kladské a zástupci města. Na programu schůze bylo hodnocení činnosti Senior klubu za rok 2011 a plán akcí na rok 2012, zpráva o hospodaření a diskuze. Senior klub, který vznikl v prosinci 2007,  po celý rok připravuje nejen pro své členy bohatý program složený z kulturních, společenských, turistických a dalších aktivit. Na programu výroční schůze bylo také vystoupení žáků Základní umělecké školy Jaroslava Kociana a polského souboru.

Výroční schůze Senior klubu byla spolufinancována z prostředků ERDF z projektu "Euroregion Glacensis - přátelské pohraničí".
news list